Skandinavisk Institut for social tregrening Deutsch

 

DeutschEnglishDutchSkandinaviskFrançaisItalianoEspañolPortuguês (Brasileiro)Russisch
 
 contact  search  download  impressum 

Steiner-Online

Arkiv

Hvis man vil henvise til Rudolf Steines sociale tregreningstekster, støder man på det problem at der findes fuldstændig forskellige sidetal i de enkelte udgaver, hvad enten det drejer sig om oversættelser eller om udgivelser fra Rudolf Steiners "Nachlassverwaltung". For at skaffe klarhed, tilbyder vi en speciel socialvidenskabelig udgave (SWA), som ikke regner med sidetal, men efter afsnit. Vi starter først med Rudolf Steiners bøger og vil i fremtiden nummerere alle afhandlinger som han har forfattet til social tregrening:

Vores nummerering skeldner mellem tre forfatterperioder:
SVA 800-999: Tregreningsværker (1917-1923)
SVA 600-799: Antroposofiske værker (1902-1925)
SVA 400-599: Filosofiske værker (1888-1904)

På grund af ophavsrettigheder kan vi desværre ikke referere til udgivelser og nummerering af Rudolf Steiners "Nachlassverwaltungs" samlede udgivelse (GA).

SVA 800 Det sociale spørgsmåls kernepunkter (1919-1920)

SVA 801 Den sociale organismes tregrening, en tidsnødvendighed (1919)
SVA 802 Internationale livsnødvendigheder og tregrening (1919)
SVA 803 Marxisme og tregrening (1919)
SVA 804 Fri skole og tregrening (1919)

SVA 999 Nationaløkonomi (1922)

Bøger

Af nye udgivelser til social tregrening er der dette år udkommet den danske oversættelse af GA 305: Rudolf Steiner: Det sociale spørgsmål. Tre foredrag holdt i Oxford den 25., 28. og 29. august 1922, Forlaget Jupiter, Odense 2002

For komplet bogliste over skandinaviske oversættelser af Rudolf Steiner og for bogbestilling, kan det anbefales at besøge Audonicons bogsalg.

Samlinger

Et af Institutets hovedopgaver består i formidling og fordybelse af tregreningstanken. For en sådan beskæftigelse har vi allerede udgivet omfangsrigt arbejdsmateriale - Steiner-CD sociale tregrening. Da CD-Rommen først og fremmest drejer sig om en tilgang til Rudolf Steiners værk, forelægger indtil nu alt kun på tysk.
At oversætte alle tekster til Norsk, Dansk og Svensk er foreløbig alt for uoverkommelig. Derfor har vi valgt den mulighed at stille improvisoriske samlingerne til fri rådighed her på websiden og indbringe de skandinaviske oversættelser som vi råder over og ellers holde os til de tyske originaltekster.
Vi håber med tiden at udvide den oversatte del - et arbejde som alle er hjertelig velkommen til at hjælpe med: Download tekstfragmentet du vil oversætte, og send det oversat til os pr. email.

Association som erhvervslivets indretning